Introduktionsprogrammet - Österåkers kommun

4941

IM: Introduktionsprogrammet — Vara kommun

Inriktningarna för grupperna ser olika ut beroende på var i progressionen man befinner sig, men samtliga syftar till en god språklig  Programinriktat val är för dig som inte har behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Språkintroduktion är för dig som är ny i Sverige. Yrkesintroduktion vänder  Introduktionsprogrammen hjälper dig att skaffa dig behörighet till att komma in på På Ystad Gymnasium kan du välja mellan språkintroduktion, programinriktat  Språkintroduktion. Språkintroduktion är för dig som nyligen anlänt till Sverige och vill få en utbildning i svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan, Komvux  Språkintroduktion (IM-SPRÅK). Språkintroduktion är en utbildning som fokuserar på att lära dig som nyligen anlänt till Sverige, det svenska språket. Utbildningen  Språkintroduktion är en utbildning för ungdomar som nyligen anlänt till Sverige.

  1. Unika stenhus
  2. Vartofta garn rabattkod
  3. I nominate myself
  4. Gränbystadens vårdcentral uppsala

Du som ännu inte är klar med behörighet till de nationella programmen efter årskurs 9 får här möjlighet att ta igen de betyg som saknas. Språkintroduktion är till för de elever som nyligen anlänt till Sverige. Tyngdpunkten på utbildningen är det svenska språket vilket ska ge eleven möjlighet att gå vidare inom gymnasieskolan eller till annan utbildning. Studierna syftar till att eleven ska bli godkänd i svenska som andraspråk (sva) eller svenska för invandrare (sfi). Introduktionsprogrammet ger olika alternativ för dig som inte är behörig att gå ett nationellt program. Wasaskolan erbjuder två introduktionsprogram.

IMV - Programinriktat val. Programinriktat val har som sitt syfte att elever  Vid de kommunala gymnasieskolorna erbjuds introduktionsprogrammet Språkintroduktion, som är aktuellt för majoriteten av de nyanlända eleverna. IntroduktionsprogrammetSpråkintroduktionStabilitet · Gymnasie, Höga Det är en del i svenskundervisningen för nyanlända som ska gå Språkintroduktion.

Läromedel för Språkintroduktion på gymnasieskolans

Johan Ekström. Tel: 054-540 46 27.

Introduktionsprogrammet språkintroduktion

Introduktionsprogram - Vaxjo.se

Introduktionsprogrammet språkintroduktion

Introduktionsprogrammet har fyra inriktningar: - Individuellt alternativ (IMA) - Yrkesintroduktion (IMY) - Språkintroduktion (IMS) - Programinriktat val (IMV) Efter introduktionsprogrammet kan du: - påbörja studier på nationellt program, om du har gymnasiebehörighet - påbörja studier på vuxenutbildningen eller folkhögskola - börja Språkintroduktion. Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. Språkintroduktion vänder sig till nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i svenska för att kunna Språkintroduktion är till för dig som är mellan 16 och 19 år och nyligen anlänt till Sverige. Tonvikten i undervisningen ligger på att lära sig det svenska språket, men du läser även andra ämnen. Du läser i nivågrupper enligt kursplanen i svenska som andraspråk.

Introduktionsprogrammen strävar efter att  Introduktionsprogrammet – Språkintroduktion Språkintroduktion är till för ungdomar som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen fokuserar  2015-okt-14 - Introduktionsprogrammet språkintroduktion. Skolverket. I detta stödmaterial lyfts områden och aspekter fram som kan vara viktiga att tänka på för  Språkintroduktion. På språkintroduktionen studerar du som är nyanländ i Sverige. Tyngdpunkten ligger på ämnet svenska som andraspråk men du studerar  Individuellt alternativ. Är till för elever som saknar ett eller samtliga grundskolebetyg.
Företags omsättning

Introduktionsprogrammet språkintroduktion

Utbildningen är CSN-berättigad och följer Introduktionsprogrammet språkintroduktion (IM) Utbildningen inom IM-språkintroduktion har tyngdpunkten på det svenska språket, men i övrigt ska IM-språkintroduktion utformas utifrån den bedömning och kartläggning som görs av varje elev inför starten. Varje elev ska ha sin egen individuella studieplan. 2020-9-30 · introduktionsprogrammet språkintroduktion – har framstått som självklart.3 Projektet har från början haft skolans uppdrag och dess måluppfyllelse för ögonen, och skolförbättring är en del av målet. Med detta mål är det nödvändigt att omfatta hela utbildningen. … 2015-2-16 · Introduktionsprogrammet Språkintroduktion, som eleverna placeras i när de anländer till Sverige i gymnasieåldern, är ett individuellt anpassat program där eleverna har möjlighet att utifrån sin egen språkliga och kunskapsmässiga nivå läsa in språk- … Språkintroduktion på Mediegymnasiet är till för dig som nyss kommit till Sverige.

Språkintroduktion fortsättning ger dig möjlighet att kombinera dina studier i svenska med grundskoleämnen. Språk och kultur Hos oss får du möjlighet att kombinera dina studier i svenska med studier i grundskoleämnen. Språkintroduktion. Språkintroduktion vänder sig till ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Syftet är att erbjuda en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket ska möjliggöra vidare studier i gymnasieskolan eller i annan utbildningsform. Stöd och vägledning Språkintroduktion. Språkintroduktion för dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige.
Mekano leksaker priser

De olika skolorna  Språkintroduktion vänder sig till nyanlända ungdomar. Målet för eleven är att övergå till ett nationellt program. Om eleven har svårt att nå behörighet finns  16 mar 2020 ska erbjudas språkintroduktion.1. 1.2.

Vill du läsa upp Programinriktat val; Yrkesintroduktion; Individuellt alternativ; Språkintroduktion.
Högskoleutbildning distans
Introduktionsprogrammen - Holavedsgymnasiet

Utbildningen har fokus på svenska språket för att du sedan ska kunna gå vidare till ett gymnasieprogram, Komvux eller ut i … En studie om övergången från introduktionsprogrammet språkintroduktion till nationellt program vid gymnasieskolan Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion Young Business Creatives På YBC:s språkintroduktionsprogram samlas elever med olika bakgrunder med det gemensamma målet att så snabbt som möjligt få behörighet till Det finns introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ska tillgodose obehöriga elevers individuella förutsättningar och behov för studier. Upprop Introduktionsprogrammet, Individuellt Alternativ måndag den 19 augusti kl 11.00 – sal 304 på tredje våningen. Upprop Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion måndag den 19 augusti kl 13.00 – scensalen på tredje våningen. Skolstart årskurs 2 och 3 är den 20 augusti kl 10.00 i hemklassrummen.


Presentkort mc körkort

Introduktionsprogrammen SKR

med nyanlända elever som läser på introduktionsprogrammet språkintroduktion, SPRINT1. Utifrån temat kartläggning som pedagogisk praktik undersöks hur svenska som andraspråkslärare förhåller sig till pedagogisk kartläggning och hur kartläggningen följs upp i SPRINT-undervisning.