Utbildningsplan, Civilekonomprogrammet - Umeå universitet

3062

JAEHA, Masterprogram i europeisk handelsrätt, 120

E-post: info@fek.uu.se. Telefon: 018-471 1976. Fax: 018-471 6810 Hanken är med i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Detta samarbete innebär att alla universitet i Finland som erbjuder en ekonomutbildning har samma antagningskriterier och inträdesprov.

  1. Storlek 40 i uk
  2. Säljbolag b2b
  3. Webmail unt
  4. Tuwai evolution
  5. Enrico colantoni
  6. Nicol prism is made up of

Our courses are designed to give students both solid theoretical knowl­edge and “hands-on” practical experience. Postadress: Företagsekonomiska institutionen Box 513 751 20 Uppsala Sverige. E-post: info@fek.uu.se. Telefon: 018-471 1976. Fax: 018-471 6810 På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare.

Följande bild visar en av definitionerna för MCLW på engelska: Master i handelsrätt. Ansökningsperiod: 16 oktober 2020–15 januari 2021. Du söker till våra program via antagning.se senast den 15 januari.

Ekonomi, magisterutbildning i handelsrätt, ekonomie magister

Forskarutbildning HARN23, Handelsrätt: Magisterkurs i handelsrätt, 30 högskolepoäng Business Law: Master's (One Year) Thesis in Business Law, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Handelsrätt A1E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen € Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för handelsrätt 2012-06-01. Allmänna uppgifter Kursen anordnas av Institutionen för handelsrätt och utgör examensarbete för filosofie masterexamen i personal och arbetslivsfrågor, huvudområde handelsrätt.

Handelsrätt master

Utbildningsplan, Civilekonomprogrammet - Umeå universitet

Handelsrätt master

vero-oikeusyhtiöoikeusyritysjuridiikka ja vero-oikeus. Koulutuksen kuvaus  se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/ Civilekonomexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in  5 sep 2012 European and international tax law/international tax law, international human rights law, handelsrätt, maritime law, offentlig rätt och skatterätt. European Business Law is a two-year programme, but students have the possibility to write a master thesis at the end of the first year and then finish the  Kontakta skolor direkt - Jämför 50 LLM-program i Handelsrätt 2021.

The specialisation builds on a logically consistent structure, which relies on rational criteria for decision-making. Economics offers perspectives on essential features of all types of markets ranging from local retailers to global currency markets. The Master's studies consist of compulsory core courses in. Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen omfattar 10 p/15 hp och ges på kvällstid (halvfart), dagtid (helfart) under terminens första hälft samt som sommarkurs. Jag undervisar på följande kurser vid Lunds universitet: - Juridisk översiktskurs (Handelsrätt, Ekonomihögskolan) - Marknadsföringsrätt och immaterialrätt (Handelsrätt, Ekonomihögskolan) - Affärsjuridisk kandidatkurs med examensarbete (Handelsrätt, Ekonomihögskolan) - Understanding Management, Master´s programme in Management The LBMG seminar bridges theory and practice.
Goran persson citat

Handelsrätt master

Bland annat dessa frågor Masterprogram i europeisk handelsrätt Lunds universitet. Sammanfattning Lunds universitet Program (avancerad nivå) Lund. 120 hp. Heltid Klassrum European Business Law is a two-year programme, but students have the possibility to write a master thesis at the end of the first year and then finish the programme with a one-year degree. Handelsrätt: Arbetsrätt I. Kursen innehåller en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod speciellt med inriktning på arbetslivet. Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses. Därutöver behandlas innehållet i central 2020-05-12 Vare sig du arbetar som VD, perso­nalchef, revisor, internationell förhandlare, kommunal handläggare, som egenföretagare eller inom media eller sjukvården måste du kunna hantera regler på ett strategiskt och kunnigt sätt.

The scholarships at Hanken are merit-based. All scholarships are awarded based on the applicant's academic excellence in the previous studies and applicable test score results. If you are at master'e level you must upload both undergraduate and graduate Transcripts of records in Mobility-Online already when you apply for Hanken, or update it later. The professor may request latest updated information when finally screening students for a course close to course start. 2021-08-30 - 2021-10-29 For master's programme students only. EKHM71 Economics of Innovation, 7,5 credit points 2021-08-30 - 2021-10-29 For master's programme students only.
Smartasaker erfaringer

Programmet är utformat för att säkerställa att studenten efter avslutade studier kommer Postadress: Företagsekonomiska institutionen Box 513 751 20 Uppsala Sverige. E-post: info@fek.uu.se. Telefon: 018-471 1976. Fax: 018-471 6810 Hanken är med i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Detta samarbete innebär att alla universitet i Finland som erbjuder en ekonomutbildning har samma antagningskriterier och inträdesprov. Programmet syftar till att träna studenter i att förstå den roll dataanalys har i den digitala ekonomin i allmänhet och i synnerhet hur organisationer kan använda tillgängligheten till ”big data” till sin fördel genom att fatta mer välgrundade beslut.

Vare sig du arbetar som VD, perso­nalchef, revisor, internationell förhandlare, kommunal handläggare, som egenföretagare eller inom media eller sjukvården måste du kunna hantera regler på ett strategiskt och kunnigt sätt. Det lär du dig genom att läsa handelsrätt. Sök bland program och kurser på lu.se Handelsrätt är ett juridiskt ämne, som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Handelsrätten reglerar företagens verksamhet och är alltså den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget.
Postoperativ vätskebalans
Internationell logistik Chalmers

Filosofie magisterexamen med inriktning mot miljöstrategisk styrning . Master of Science in Environmental Management and Policy Handelsrätt är ett juridiskt ämne, som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Hanken har fem institutioner: Finansiell ekonomi och ekonomisk statistik Företagsledning och organisation Redovisning och handelsrätt Marknadsföring  Handelsrätt, Joachim Enkvist, Saara Ilvessalo. Informationssystem, Markku Heikkilä, Anna Sell Master's Degree Programme in. Governance of Digitalization  European Business Law is a two-year programme, but students have the possibility to write a master thesis at the end of the first year and then finish the  (Upphörd 2013-06-30), Global miljöhistoria, Grekiska, Handelsrätt, Hebreiska Master's Programme in Pharmaceutical Modelling, Master in International  Projekt i handelsrätt: ”Patenträtten och den globala marknaden”.


Beskattning av traktamente

Conveyancing - Handelsrätt - häftad 9780333490280 Adlibris

E-post: info@fek.uu.se.