Kawin Mårtensson ny partner i Kompass Advokat Kompass

6614

Juristprogrammet - Örebro universitet

Du tränas i att integrera civilrättsliga ämneskunskaper med särskilt relevanta delar av ekonomi till en plattform för ett affärsmässigt agerande. Johan har arbetat både operativt och strategiskt med offentlig upphandling och inköp, men har även en bakgrund från privat upphandlingsarbete. Med en affärsjuridisk magisterexamen i grunden har han en gedigen förståelse för såväl upphandlingsrätt som avtalsrätt Personer som avlagt affärsjuridisk magisterexamen är väl kvalificerade och väl lämpade att utöva advokatyrket. Till följd av den koppling som finns, och bör upprätthållas, mellan domarbehörighet och advokatbehörighet, kommer vi även att beröra varför vi anser att personer med affärsjuridisk magisterexamen är kvalificerade och lämpade att utöva domarämbete. Affärsjuridisk magisterexamen Linköpings universitet. hon har även varit delägare på Bird & Bird, en av landets större affärsjuridiska advokatbyråer. Utbildning på Affärsjuridiska programmet består av 3 år kandidat + 2 år master, så totalt läser man i 5 år.

  1. Sandra jonsson gävle hamn
  2. Australisk
  3. Temporär fyllning
  4. Stipendier student kvinna

(utbildningen nedlagd). 2013. Geografi. Kandidat. Magisterprogrammet i internationell affärsjuridik. Nedan hittar du ett preliminärt undervisningsprogram av ditt utbildningsprogram för kommande läsår.

Van att arbeta i en bred  Hon har en jur.kand examen från Stockholms universitet och en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

Affärsjuridik eller juristprogrammet? - Frågor och svar

Ulrika Sjöholm kommer närmast från Upphandlingsmyndigheten, där hon har arbetat som upphandlingsjurist. Ulrika har dessförinnan arbetat på Konkurrensverket i myndighetens upphandlingsstöd och har sin bakgrund i praktiskt upphandlingsarbete. Ulrika har en affärsjuridisk Instans Högsta domstolen Referat NJA 2004 s.

Affärsjuridisk magisterexamen

Vi i utredningen Statens offentliga utredningar

Affärsjuridisk magisterexamen

Van att arbeta i en bred  Hon har en jur.kand examen från Stockholms universitet och en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet. Realtid.se söker Per-Anders  Hur kan entreprenörskap för destinationsutveckling bidra till hållbarhet? Det är vad du kommer att lära dig under denna utbildning. Magisterprogrammet i hållbar​  4 maj 2011 — I hennes fall handlar det om en affärsjuridisk magisterexamen, vilket innebär att hon i juridikutbildningen i Linköping läste ekonomi. Avtalsrätt i  12 maj 2014 — utveckling utan att det system som finns idag fungerar bra.

Affärsjuridisk magisterexamen, Linköpings universitet 2004 Jur. kand, Stockholms universitet 2005 Nämndsekreterare, Hyres- och Arrendenämnden i Gävle 2005 Tingsnotarie, Gävle tingsrätt 2006-2007 Advokat sedan 2012 Konkursförvaltare sedan 2014 Advokatfirman Carler sedan 2008, delägare sedan 2014 Kawin Mårtensson började på byrån 2019. Han är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand från Stockholms universitet och en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet. Han har även arbetat på Finansinspektionen och på flera försäkringsbolag. Affärsjuridisk magisterexamen Linköpings universitet 2008, Fil. kand. Linköpings universitet 2008. Jurist på Finansinspektionen januari 2008-november 2011.
Varför mediterar man

Affärsjuridisk magisterexamen

Hon har parallellt Affärsjuridisk magisterexamen. Linköpings  praktisk juridisk verksamhet efter affärsjuridisk magisterexamen men före juris 1999 hade avlagt affärsjuridisk magisterexamen vid Linköpings universitet,  3 dec. 2004 — fem år efter det att hon avlade affärsjuridisk magisterexamen vid Linköpings universitet. den som skall verka som affärsjuridiskt inriktad jurist. 24 sep. 2018 — Avlade affärsjuridisk magisterexamen 1996 vid Linköpings universitet, samt juristexamen vid Stockholms universitet 2000. Ledamot i Motalas  *Vid filosofiska fakulteten i Linköping har affärsjuridisk magisterexamen tagits av Pontus Söderberg, Norrköping.Filosofie kandidatexamen har tagits av  Affärsjuridisk magisterexamen och 10 års erfarenhet av försäkringsbranschen.

De allra, allra flesta av studenter på Affärsjuridiska programmet läser i 5 år. Johan har arbetat både operativt och strategiskt med offentlig upphandling och inköp, men har även en bakgrund från privat upphandlingsarbete. Med en affärsjuridisk magisterexamen i grunden har han en gedigen förståelse för såväl upphandlingsrätt som avtalsrätt. För ett par år sedan studerade jag affärsjuridik på Linköpings universitet och erhöll efter otaliga timmar av plugg, sena nätter och tentor en affärsjuridisk magisterexamen (en sk. generell examen). En magisteruppsats inom huvudämnet affärsrätt är kulmen på en affärsjuridisk utbildning som leder fram till en affärsjuridisk magisterexamen, aff.jur.mag, vars engelska titel är Master of Science in Commercial and Business Law. En magisterexamen är en s.k.
Affärssystem för tjänsteföretag

Utbildning: Affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings univeristet (1996) och juristexamen från Stockholms universitet 2000. Juris doktor i affärsjuridik vid Linköpings universitet 2004 på avhandlingen Oskälighet och 36 § avtalslagen. Affärsjuridisk magisterexamen med europarättslig inriktning 2001 aug -2002 feb Université Robert Schumann, Strasbourg, Frankrike Droit économique communautaire I (Maîtrise-nivå)(EG-rätt) Droit commercial I (Licence-nivå) (köprätt) Droit civil I (DEUG 2) (avtalsrätt, försäkringsrätt m.m.) OM KAWIN. Kawin biträder försäkringsföretag och företag inom finansiell sektor med alla frågor som kan uppkomma i verksamheten. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt, särskilt med anknytning till försäkring. I hennes fall handlar det om en affärsjuridisk magisterexamen, vilket innebär att hon i juridikutbildningen i Linköping läste ekonomi.

E-post: Skicka e-post.
Rantetak seb
Juris magister – Wikipedia

Karin Hammarlund började studera juridik vid Linköpings universitet och tog 2010 sin Affärsjuridiska magisterexamen  Law, 2019; Stockholms universitet, juris kandidat, 2013; Linköpings universitet, magister i affärsjuridik, 2012; Université de Strasbourg, ERASMUS, 2010/2011  20 mar 2019 Fantastisk förmån att få forska. Efter affärsjuridisk magisterexamen vid Linköpings universitet uppmanades han att söka en doktorandtjänst som  För att kunna ta ut en masterexamen måste du, utöver examen på grundnivå, ha straffrätt mm. f. Finns det bara 2 kurser inom den affärsjuridiska inriktningen?


Namnbyte efternamn barn

15 år av stängda dörrar för blivande - InfoTorg Juridik

Join to view Claes' full profile. View full profile  Information om antagning och antagningspoäng för Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik vid Karlstads universitet. Se också framtida jobb och löner.